Volejte nám: (+420) 51-555-6008 (Po - Pá 8 - 16h)

0
Váš košík je prázdný!

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem splnění dané objednávky. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží či služby.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, také se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na e-mail kupujícího.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Pokud kupující požádá o zpracování svých osobních údajů, má právo prodávající požadovat za tuto službu finanční náhradu, v přímo úměrné výši související s touto službou.